MIRA พัดลมเทอร์โบ ขนาด 8 นิ้ว – รุ่น M-18 เขียวอ่อน

!~ MIRA พัดลมเทอร์โบ ขนาด 8 นิ้ว – รุ่น M-18 เขียวอ่อน

MIRA พัดลมเทอร์โบ ขนาด 8 นิ้ว - รุ่น M-18 เขียวอ่อน-image

ขนาดใบพัด 8 นิ้ว เคลื่อนย้ายสะดวก ใช้งานง่าย ปรับระดับแรงลมได้ 2 ระดับ แรงลมระดับเทอร์โบ แรงเกินตัว ด้วยมอเตอร์คุณภาพสูง สีเขียวอ่อน

Buy MIRA พัดลมเทอร์โบ ขนาด 8 นิ้ว - รุ่น M-18 เขียวอ่อน

MIRAพัดลมเทอร์โบ – ขนาด 8 นิ้ว รุ่น M-18 สีชมพู

!~ MIRAพัดลมเทอร์โบ – ขนาด 8 นิ้ว รุ่น M-18 สีชมพู

MIRAพัดลมเทอร์โบ – ขนาด 8 นิ้ว รุ่น M-18 สีชมพู-image

กำลังไฟฟ้า 50 Hz ปรับความแรงได้ 2 ระดับ ขนาด 8 นิ้ว มีปุ่มเทอร์โบ ใช้ไฟขนาด 220 โวลท์

Buy MIRAพัดลมเทอร์โบ – ขนาด 8 นิ้ว รุ่น M-18 สีชมพู

MIRAพัดลมเทอร์โบ – ขนาด 8 นิ้ว รุ่น M-18 สีฟ้า

@# MIRAพัดลมเทอร์โบ – ขนาด 8 นิ้ว รุ่น M-18 สีฟ้า

MIRAพัดลมเทอร์โบ – ขนาด 8 นิ้ว รุ่น M-18 สีฟ้า-image

กำลังไฟฟ้า 50 Hz ปรับความแรงได้ 2 ระดับ ขนาด 8 นิ้ว มีปุ่มเทอร์โบ ใช้ไฟขนาด 220 โวลท์

Buy MIRAพัดลมเทอร์โบ – ขนาด 8 นิ้ว รุ่น M-18 สีฟ้า

MIRA พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 8 นิ้ว – รุ่น M-28 สีเหลือง

@# MIRA พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 8 นิ้ว – รุ่น M-28 สีเหลือง

MIRA พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 8 นิ้ว - รุ่น M-28 สีเหลือง-image

พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาดใบพัด 8 นิ้ว กำลังไฟฟ้า 25 วัต ปรับแรงลม 2 ระดับ ปรับส่าย ซ้าย-ขวา

Buy MIRA พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 8 นิ้ว - รุ่น M-28 สีเหลือง

MIRA พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 8 นิ้ว – รุ่น M-28 สีชมพู

#1 MIRA พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 8 นิ้ว – รุ่น M-28 สีชมพู

MIRA พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 8 นิ้ว - รุ่น M-28 สีชมพู-image

พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาดใบพัด 8 นิ้ว กำลังไฟฟ้า 25 วัต ปรับแรงลม 2 ระดับ ปรับส่าย ซ้าย-ขวา

Buy MIRA พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 8 นิ้ว - รุ่น M-28 สีชมพู